Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με μεταφορικό μέσο Σχολή Αξιωματικών και Λαογραφικό Μουσείο (Αχαρνές)

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με μεταφορικό μέσο Σχολή Αξιωματικών και Λαογραφικό Μουσείο (Αχαρνές)