Οι βαθμολογίες και τα απολυτήρια θα δοθούν στις 28 και 29 Ιουνιου