Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Eκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ ,η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3780 Β ́που αφορά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε την ΚΥΑ εδώ