Πρόγραμμα Δευτέρας 21/09/2020 & Τρίτης 22/09/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

                             
   

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

   

                               

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

Α2

           

Γ2

Α1

         
 

ΠΕ01

                           

ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ02

ΓΑ

 

Γ2

Α2

Β2

   

ΓΑ

Β2

Β2

 

Β1

   

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ02

 

ΓΑ

Β1

Β2

Α2

     

ΓΑ

Β1

ΓΑ

Α2

ΒΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ.

ΠΕ02

Β2

Β1

ΓΑ

ΓΑ

         

Α2

Α2

Γ2

Γ2

 

ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ

ΠΕ02

Α1

Α1

                       
 

ΠΕ03

                           

ΤΖΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ03

 

Α2

Α1

ΓΘ

ΓΘ

   

Α1

Β1

ΓΘ

Β2

     

ΤΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ04.01

Β1

Β2

Β2

 

Α1

   

Β1

Α2

Α1

ΓΘΤ

Β2

   

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.

ΠΕ04.02

ΓΘΤ

ΓΘΤ

 

ΓΥ

ΓΥ

   

Β2

ΓΘΤ

ΓΥ

Α1

     
 

ΠΕ05

                           

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΠΕ06

   

Α2

Α1

     

Α2

 

ΓΑ

Β1

     
 

ΠΕ80

                           

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ86

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

 

Β1

       

ΓΟΙΚ

 

ΓΟΙΚ

Α1