ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (28/09 - 02/10)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

                                                                       
   

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

   

                                                                         

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

Α2

           

Γ2

Α1

         

Α1

Β2

Γ2

       

Α2

           

Γ2

Β2

         
 

ΠΕ01

                                                                     

ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ02

ΓΑ

 

Γ2

Α2

Β2

   

ΓΑ

Β2

Β2

 

Β1

   

Γ2

Β1

ΓΑ

Α2

     

ΓΑ

Β2

ΓΑ

 

Β1

Β2

 

ΓΑ

Β1

Β2

       

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ02

 

ΓΑ

Β1

Β2

Α2

     

ΓΑ

Β1

ΓΑ

Α2

ΒΑ

   

Α2

ΒΑ

ΓΑ

ΓΑ

     

ΓΑ

Α2

Α1

Β2

         

Α1

ΒΑ

Α2

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ.

ΠΕ02

Β2

Β1

ΓΑ

ΓΑ

   Γ2      

Α2

Α2

Γ2

Γ2

 

ΓΑ

ΓΑ

 

Β1

Β2

Γ2

 

Γ2

Γ2

ΒΑ

           

ΓΑ

ΓΑ

 

ΒΑ

 

ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ

ΠΕ02

Α1

Α1

 A2   A1                          

 

 

 

Β1

Β1

Α1

 

Α1

Α1

 

Α1

Α1

Α1

Α2

     
 

ΠΕ03

                                                                     

ΤΖΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ03

 

Α2

Α1

ΓΘ

ΓΘ

   

Α1

Β1

ΓΘ

Β2

     

Β1

ΓΘ

Α1

   Α2

 

 

Α1

Α1

ΓΘ

Α2

     

Α2

ΓΘ

 

Β2

Α2

   

ΤΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ04.01

Β1

Β2

Β2

 

 

   

Β1

Α2

Α1

ΓΘΤ

Β2

       

ΒΘ

ΓΘΤ

ΓΘΤ

Α1      

ΒΘ

ΓΘΤ

Α2

ΓΘΤ

 

Β2

 

Β1

Β1

ΓΘΤ

   

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.

ΠΕ04.02

ΓΘΤ

ΓΘΤ

 

ΓΥ

ΓΥ

   

Β2

ΓΘΤ

ΓΥ

Α1

     

Α2

ΓΥ

 

Β2

Α1

Β1

   

Α2

ΓΥ

Β1

ΓΘΤ

     

ΓΥ

ΓΘΤ

ΓΘΤ

     
 

ΠΕ05

                                                                     

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΠΕ06

   

 

Α1

   A2  

Α2

 

ΓΑ

Β1

           

Α1

Β1

Β2

Γ2

Β2

             

ΓΑ

Α2

 

 A1

Γ2

 
 

ΠΕ80

                                                                     

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ86

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

 

Β1

       

ΓΟΙΚ

 

ΓΟΙΚ

Α1

   

Β2

Α1

Α2

ΓΟΙΚ

           

Β2

     

Β1

Α2

ΓΟΙΚ