ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 19/10/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

                                                                       
   

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

   

                                                                         

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

Α2

           

Γ2

Β2

Α1

       

Γ2

Α1

         

Α2

Β2

         

Γ2

           
 

ΠΕ01

                                                                     

ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ02

 

Β2

ΓΑ

ΓΑ

Β1

   

ΓΑ

 

Β2

Β2

Β1

Γ2

         

Β2

Β1

Β2

ΓΑ

ΓΑ

 

Α2

Γ2

Β2

       

Β1

ΓΑ

Α2

 

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ02

   

ΒΑ

 

ΓΑ

Α2

Α1

 

Α1

 

Α2

ΓΑ

ΓΑ

Β2

   

ΒΑ

 

ΓΑ

Α2

Β1

     

ΓΑ

ΓΑ

Α2

Β1

 

Α2

ΒΑ

Β2

     

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ.

ΠΕ02

ΓΑ

ΓΑ

 

Β1

Γ2

Γ2

 

ΒΑ

ΓΑ

ΓΑ

Β1

 

Β2

 

ΓΑ

Α2

Α2

 

Γ2

Γ2

 

ΒΑ

Γ2

ΓΑ

               

Β2

Γ2

 

ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑ

ΠΕ02

Α1

Α1

Α1

Α2

 

Α1

                             

Α1

Α1

 

Β1

Β1

Α1

         

Α2

Α1

Α1

ΛΑΣΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΕ03

Β2

Β1

ΒΘ

                     

Β2

 

ΒΘ

Β1

 

ΓΑ

               

Β1

Β2

ΒΘ

ΓΑ

     

ΤΖΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ03

 

Α2

ΓΘΟ

ΓΘΟ

Α1

   

Α1

Α2

Β1

 

ΓΘΟ

   

Α2

ΓΘΟ

Α1

Β2

         

Α1

Β2

Α2

Β1

 

Α1

 

Α2

ΓΘΟ

ΓΘΟ

   

ΤΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ04.01

     

Β2

Β2

Β1

 

ΒΘ

ΓΘΤ

Α2

Α1

 

Β1

   

Β2

 

ΓΘΤ

     

ΒΘ

Β1

ΓΘΤ

ΓΘΤ

Α1

     

ΓΘΤ

ΓΘΤ

 

Β1

 Β2  

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.

ΠΕ04.02

ΓΘΤ

ΓΘΤ

ΓΥ

ΓΥ

 

Β2

 

Α2

Β1

ΓΘΤ

ΓΘΤ

ΓΥ

   

Β1

ΓΥ

ΓΘΤ

Α1

     

ΓΘΤ

 

Β2

           

Α1

ΓΥ

ΓΥ

 

Α2

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡ.

ΠΕ04.04

                                             

Α2

Α1

     

Α2

Α1

         
 

ΠΕ05

                                                                     

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΠΕ06

     

Α1

Α2

ΓΑ

Γ2

               

Β1

 

Α2

Α1

Β2

Γ2

 

Α2

Β1

 

Β2

ΓΑ

Α1

             

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΠΕ11

Β1

                 

ΓΑ

                 

ΓΑ

             

ΓΑ

Β1

         

ΜΠΙΚΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΠΕ78

                           

Α1

ΓΑ

ΓΑ

ΓΑ

Α2

                   

ΓΑ

ΓΑ

Α2

Α1

ΓΑ

 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ80

               

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

                   

ΓΟΙΚ

 

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

                   

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ86

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

Α2

               

Β2

       

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

Β1

Α1

Α2

               B2

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

Α1

 

Β1