Οδηγίες για την πλατφόρμα e-class

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε οδηγίες για το πως θα ανεβάσετε εργασίες στο e-class

ΟΔΗΓΙΕΣ