ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

                                                                     
 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α2

 

Α1

       

Γ1

           

Α1

                   

Γ1

     

Α2

Γ1

       

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

           

Α2

                   

Β2

 

Β1

Α1

   

Α1

 

A2

 

Γ1

       

Β2

Γ2

Β1

ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ I.

   

Β1

Β1

     

Β1

ΓΑ

ΓΑ

 

Α2

Γ ΙΣ

 

ΓΑ

Β2

Β2

       

ΓΑ

ΓΑ

Α2

Β2

 

Γ ΙΣ

Β1

     

Β1

ΓΑ

Β1

Β2

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   

ΓΑ

ΓΑ

ΒΑ

Α2

   

Α2

ΒΑ

ΒΑ

Β2

 

Β1

 

ΓΑ

ΓΑ

 

Α2

Α1

   

Α2

ΓΑ

ΓΑ

Β2

         

Α2

Α1

   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Π.

Γ2

Γ2

Β2

 

ΓΑ

ΓΑ

 

Γ2

Β1

 

ΓΑ

ΓΑ

         

ΓΑ

Β1

Γ2

Β2

Β2

Β2

ΒΑ

       

Γ2

Γ2

ΒΑ

ΓΑ

     

ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑ ΠΕΛ.

Γ1

Γ1

 

Α1

Α1

   

Α1

Α1

Α2

Α2

     

Α2

Α2

Α1

 

Γ1

Γ1

B1

Α1

Α1

         

Γ1

Γ1

Α1

Α1

     

ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΝ.

 

Α1

               

Α1

Α1

ΓΜ

                     

Α1

Α1

ΓΜ

               

ΤΖΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β1

Β2

Α2

 

ΒΘ

   

Α2

 

ΒΘ

ΓΘΟ

ΓΘΟ

   

Β2

Β1

 

Α2

     

ΓΘΟ

ΓΘΟ

 

Α2

Β1

   

Α2

Β2

ΒΘ

ΓΘΟ

ΓΘΟ

   

ΤΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

     

Β2

ΓΘ

ΓΘ

Β2

 

ΓΘ

ΓΘ

ΒΘ

 

Β1

Α1

 

Α1

ΓΘ

ΓΘ

 

Α2

   

Β1

ΒΘ

Β1

         

Α2

Β2

Β1

Β2

 

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.

Α1

Α2

ΓΘ

ΓΘ

           

ΓΥ

ΓΥ

Β2

 

ΓΘ

ΓΘ

         

ΓΥ

ΓΥ

ΓΘ

ΓΘ

 

Β1

 

Β2

Β1

 

ΓΥ

ΓΥ

Α2

Α1

ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΡΓ.

       

Α2

Α1

           

Α1

Α2

                                         

ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ Μ.

                               

Α2

Β1

Β2

               

Α2

             

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

               

Β2

Α1

 

Β1

Α2

Γ1

     

Α1

Γ2

Β2

Α2

             

Β1

Α1

Γ2

 

Α2

Γ1

 

ΧΑΙΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

         

Β2

Γ2

           

Γ2

Β1

           

Β1

     

Γ2

Β2

               

ΣΜΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

     

Α2

ΓΟΙΚ

ΓΟΚ

                   

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

Α1

   

Α2

 

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

 

Α1

               

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Β2

Β1

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

     

Β2

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

       

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

Β1

                 

Α2

Α1

Α1

         

Α2