ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 12/10/2021

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

                                                                       

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Α2

Α1

         

Γ1

           

Α1

           

Α2

     

Γ1

       

Γ1

       

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   

ΓΥΜ

 

ΓΥΜ

ΓΥΜ

Α2

                   

Β2

 

Β1

Γ2

   

Α1

B1

 

ΓΥΜ

Α2

   

ΓΥΜ

 

Β2

Α1

Γ1

ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   

Β1

Β1

 

Β1

Β2

Β1

ΓΑ

ΓΑ

 

Α2

Γ ΙΣ

 

ΓΑ

Β2

Β2

       

ΓΑ

ΓΑ

Α2

Β2

 

Γ ΙΣ

       

Β1

ΓΑ

B1

 

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   

ΓΑ

ΓΑ

ΒΑ

Α2

   

Α2

ΒΑ

ΒΑ

Β2

 

Β1

 

ΓΑ

ΓΑ

 

Α2

Α1

B1

 

Α2

ΓΑ

ΓΑ

Β2

         

Α2

Α1

   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ.

Γ2

Γ2

Β2

 

ΓΑ

ΓΑ

 

Γ2

Β1

 

ΓΑ

ΓΑ

         

ΓΑ

Β1

Γ2

Β2

Β2

Β2

ΒΑ

       

Γ2

Γ2

ΒΑ

ΓΑ

     

ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑ ΠΕΛ.

Γ1

Γ1

 

Α1

Α1

ΓΥΜ

 

Α1

Α1

Α2

Α2

 

ΓΥΜ

 

Α2

Α2

Α1

 

Γ1

Γ1

 

Α1

Α1

 

ΓΥΜ

ΓΥΜ

   

Γ1

Γ1

Α1

Α1

     

ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΝ.

                   

Α1

Α1

ΓΜ

                     

Α1

Α1

ΓΜ

             

A1

ΤΖΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β1

Β2

Α2

 

ΒΘ

   

Α2

 

ΒΘ

ΓΘΟ

ΓΘΟ

   

Β2

Β1

 

Α2

     

ΓΘΟ

ΓΘΟ

 

Α2

Β1

   

Α2

Β2

ΒΘ

ΓΘΟ

ΓΘΟ

   

ΤΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

   

Α1

Β2

ΓΘ

ΓΘ

Β1

 

ΓΘ

ΓΘ

ΒΘ

 

Β1

B2

 

Α1

ΓΘ

ΓΘ

 

Α2

   

Β1

ΒΘ

         

Α2

 

Β2

Β1

Β2

 

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.

Α1

Α2

ΓΘ

ΓΘ

           

ΓΥ

ΓΥ

Β2

Α1

ΓΘ

ΓΘ

         

ΓΥ

ΓΥ

ΓΘ

ΓΘ

 

Β1

 

Β2

Β1

 

ΓΥ

ΓΥ

A2

 

ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΡΓ.

       

Α2

Α1

           

Α1

Α2

                                         

ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ Μ.

                               

Α2

Β1

Β2

                     

Α2

       

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

               

Β2

Α1

 

Β1

Α2

Γ1

     

Α1

Γ2

Β2

Α2

             

Β1

Α1

Γ2

 

Α2

Γ1

 

ΧΑΙΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

 

Β2

Γ2

 

ΓΥΜ

 

ΓΥΜ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

Γ2

Β1

ΓΥΜ

ΓΥΜ

       

Β1

 

ΓΥΜ

 

Γ2

Β2

     

ΓΥΜ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

   

ΣΜΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

 

Α2

ΓΟΙΚ

ΓΟΚ

                   

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

Α1

       

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

Α2

Α1

               

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Β2

Β1

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

     

Β2

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

       

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

Β1

       

Λ

Λ

 

Λ

 

Α2

Α1

Α1

 

Λ

Λ

Λ

 

Α2

 

ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_11_10