ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 8/11/2021

   

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

   

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

Α2

Α1

         

Γ1

           

Α1

           

Α2

     

Γ1

       

Γ1

       

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ01

   

ΓΥΜ

 

ΓΥΜ

ΓΥΜ

Α2

                   

Β2

 

Β1

Γ2

   

Α1

B1

 

ΓΥΜ

Α2

   

ΓΥΜ

 

Β2

Α1

Γ1

ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ02

   

Β1

Β1

 

Β1

Β2

Β1

ΓΑ

ΓΑ

 

Α2

Γ ΙΣ

 

ΓΑ

Β2

Β2

B1

     

ΓΑ

ΓΑ

Α2

Β2

 

Γ ΙΣ

       

Β1

ΓΑ

   

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ02

   

ΓΑ

ΓΑ

ΒΑ

Α2

   

Α2

ΒΑ

ΒΑ

Β2

 

Β1

 

ΓΑ

ΓΑ

 

Α2

Α1

B1

 

Α2

ΓΑ

ΓΑ

Β2

         

Α2

Α1

   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ.

ΠΕ02

Γ2

Γ2

Β2

 

ΓΑ

ΓΑ

 

Γ2

Β1

 

ΓΑ

ΓΑ

         

ΓΑ

Β1

Γ2

Β2

Β2

Β2

ΒΑ

       

Γ2

Γ2

ΒΑ

ΓΑ

     

ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑ ΠΕΛ.

ΠΕ02

Γ1

Γ1

 

Α1

Α1

ΓΥΜ

 

Α1

Α1

Α2

Α2

 

ΓΥΜ

 

Α2

Α2

Α1

 

Γ1

Γ1

 

Α1

Α1

 

ΓΥΜ

ΓΥΜ

   

Γ1

Γ1

Α1

Α1

     

ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΝ.

ΠΕ03

                   

Α1

Α1

ΓΜ

                     

Α1

Α1

ΓΜ

             

A1

ΤΖΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ03

Β1

Β2

Α2

 

ΒΘ

   

Α2

 

ΒΘ

ΓΘΟ

ΓΘΟ

   

Β2

Β1

A2

       

ΓΘΟ

ΓΘΟ

 

Α2

Β1

   

Α2

Β2

ΒΘ

ΓΘΟ

ΓΘΟ

   

ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ

ΠΕ03

                                                             

B2

B1

B2

B1

ΤΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ04.01

   

Α1

Β2

ΓΘ

ΓΘ

Β1

 

ΓΘ

ΓΘ

ΒΘ

 

Β1

B2

   

ΓΘ

ΓΘ

A1

Α2

   

Β1

ΒΘ

   

B1

B2

         

A2

B2

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.

ΠΕ04.02

Α1

Α2

ΓΘ

ΓΘ

           

ΓΥ

ΓΥ

Β2

Α1

ΓΘ

ΓΘ

         

ΓΥ

ΓΥ

ΓΘ

ΓΘ

   

B1

Β2

A2

 

ΓΥ

ΓΥ

B1

 

ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΡΓ.

ΠΕ04.01

       

Α2

Α1

           

Α1

Α2

                                         

ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ Μ.

ΠΕ05

                               

B1

A2

Β2

                     

Α2

       

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΠΕ06

               

Β2

Α1

 

Β1

Α2

Γ1

     

Α1

Γ2

Β2

Α2

             

Β1

Α1

Γ2

 

Α2

Γ1

 

ΧΑΙΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

ΓΥΜ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

 

Β2

Γ2

 

ΓΥΜ

 

ΓΥΜ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

Γ2

Β1

ΓΥΜ

ΓΥΜ

       

Β1

 

ΓΥΜ

 

Γ2

Β2

     

ΓΥΜ

ΓΥΜ

ΓΥΜ

   

ΣΜΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ80

ΓΥΜ

ΓΥΜ

 

Α2

ΓΟΙΚ

ΓΟΚ

                 

A1

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

         

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

Α2

Α1

               

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ86

Β2

Β1

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

     

Β2

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

       

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ

         

Λ

Λ

 

Λ

 

Α2

Α1

Α1

B1

Λ

Λ

Λ

 

Α2

Μπορείτε να το κατεβάσετε και σε μορφή excel εδώ : Πρόγραμμα_Νοεμβρίου