Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

 

   

Δευτέρα 23/05

Τρίτη 24/05

Τετάρτη 25/05

Πέμπτη 26/05

Παρασκευή 27/05

Δευτέρα 30/05

Τρίτη 31/05

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

10:15

Φυσική

 

Γεωμετρία

 

Αγγλικά

Ιστορία

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

10:15

 

Άλγεβρα

 

Ν.Ε. Γλώσσα

& Λογοτ.

Αγγλικά

 

Ιστορία

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

08:15

Φυσική

Αρχαία

ΑΟΘ

Ν.Ε. Γλώσσα

& Λογοτ.

Μαθ/κα Πρ.

Βιολογία

Ιστορία

Μαθηματικά Γ.Π

Ιστορία Γ.Π

Χημεία

Λατινικά

Πληροφορική

   
   

Δευτέρα 23/05

Τρίτη 24/05

Τετάρτη 25/05

Πέμπτη 26/05

Παρασκευή 27/05

Δευτέρα 30/05

Τρίτη 31/05

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

10:15

Φυσική

 

Γεωμετρία

 

Αγγλικά

Ιστορία

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

10:15

 

Άλγεβρα

 

Ν.Ε. Γλώσσα

& Λογοτ.

Αγγλικά

 

Ιστορία

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

08:15

Φυσική

Αρχαία

ΑΟΘ

Ν.Ε. Γλώσσα

& Λογοτ.

Μαθ/κα Πρ.

Βιολογία

Ιστορία

Μαθηματικά Γ.Π

Ιστορία Γ.Π

Χημεία

Λατινικά

Πληροφορική