Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δευτέρας

Πρόγραμμα Δευτέρας

 

Δευτέρα

1

2

3

4

5

6

7

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Ν. (ΠΕ11)

             

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΕ01)

             

ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ Ι. (ΠΕ02)

B1

Β2

Β1

A1

ΓΙΣΤ

   

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (ΠΕ02)

 

ΓΑ

Α2

ΒΑ

     

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Π. (ΠΕ02)

     

ΒΑ

     

ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑ (ΠΕ02)

             

ΞΗΡΟΔΗΜΑ ΑΓΓ. (ΠΕ03)

             

ΤΖΟΚΑ Δ. (ΠΕ03)

Α2

ΓΘ

Α1

ΒΘ

Β2

   

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ (ΠΕ03)

             

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ(ΠΕ03)

Β2

   

ΒΘ

Β2

ΒΘ

 

ΨΑΛΙΔΑΣ. (ΠΕ04.01)

Β2

     

Α1

ΒΘ

 

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. (ΠΕ04.02)

             

ΡΑΠΤΗ (ΠΕ05)

 

Α1

         

ΤΖΑΝΗ (ΠΕ11)

     

Γ

Β1

   

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ (ΠΕ06)

 

Β1

Γ

   

Α1

 

ΖΑΓΚΟΣ (ΠΕ80)

             

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚ. (ΠΕ86)

Α1

Α2

Β2