Προγραμμα Tρίτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΗΣ Τρίτη 13/9/2020                              
    ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
   
                               
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11                A2 A1          
  ΠΕ01                            
ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02                 A2 ΓΑ Β1      
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02                            
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ. ΠΕ02               Γ2 ΓΑ   Β2      
ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑ ΠΕΛ. ΠΕ02               Α1   Α1        
  ΠΕ03                            
ΤΖΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03                 Β1 ΓΘΟ Α2      
ΤΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ04.01                 Β2 Γ1 ΓΘ      
ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ. ΠΕ04.02               Β2 ΓΘ Α2 Α1      
 XAITAΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11                Γ1            
  ΠΕ80                            
ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ86               Β1 ΓΟΙΚ Β2 ΓΟΙΚ