ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2027

ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2027

(ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006)

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το έτος 2006), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2024, από 02 Ιανουαρίου 2024 έως και 31 Μαρτίου 2024. 

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες