Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης : 2η εβδομάδα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΓΕΛ ΦΥΛΗΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ Ι. (ΠΕ02)

 

ΓΑ

Α1

                           

ΓΑ

Α2

 

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ Χ. (ΠΕ02)

   

ΒΑ

     

ΓΑ

         

Α

         

ΓΑ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Π (ΠΕ02)

   

Γ2

   

Γ1

Β2

   

Γ2

       

Γ1

     

Β1

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (ΠΕ02)

 

Β1

                               

Β2

 

ΤΖΟΚΑ Δ. (ΠΕ03)

       

Α1

         

ΓΘΟ

 

ΒΚ

         

ΓΘΟ

 

ΒΟΥΡΚΟΥΤΙΩΤΗΣ Ι. (ΠΕ03)

           

Α2

     

Β2

     

Β1

         

ΤΑΓΑΡΗΣ Ι. (ΠΕ04.01)

   

ΒΚ

     

ΓΘΥ

     

Α2

 

ΓΘΥ

         

Α1

 

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν. (ΠΕ0402)

ΓΘΥ

             

Α2

         

Α1

 

ΓΘΥ

     

ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Β.(ΠΕ04.03)

         

ΓΥ

       

ΓΥ

             

ΓΥ

 

ΑΡΜΕΝΑΚΑ Β. (ΠΕ06)

 

Α2

       

Β1

   

Α1

     

Β2

           

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚ. (ΠΕ86)

           

ΓΟΙΚ

     

Β1

   

ΓΟΙΚ

     

Β2

 

 

 

 

1η ώρα : 10:00-11:00
2η ώρα : 11:00-12:00
3η ώρα : 12:00-13:00
4η ώρα : 13:00-14:00