Σύνθεση τμημάτων και προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου την περίοδο επαναλειτουργίας των σχολείων

Στο πλαίσιο επαναλειτουργίας της σχολικής μας μονάδας και σύμφωνα με την 51598/ΓΔ4/7-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η σύνθεση των τμημάτων καθορίζεται πλέον ως εξής:

  • Α1 (α’ γκρουπ) : από Βερούτης Μ. έως και Καμπόλης Δ.
  • Α1 (β’ γκρουπ) : από Καρατζάς Κ. έως και Κρυστάλλη Χ.
  • Α2 (α’ γκρουπ) : από Λαμπροπούλου Ε. έως και Παυλή Ζ.
  • Α2 (β’ γκρουπ) : από Σερέπα Μ. έως και Χοτζάι Α.
  • Β1 (α’ γκρουπ) : από Δριβήλας Ν. έως και Καμπόλη Ι.
  • Β1 (β’ γκρουπ) : από Καρακασίδης Χ. έως και Μπουραΐμης Ι.
  • Β2 (α’ γκρουπ) : από Ντόντα Α. έως και Πετρινώλη Φ.
  • Β2 (β’ γκρουπ) : από Ρόδη Ι. έως και Τσιρώνης Κ.

Οι μαθητές των α’ γκρουπ όλων των τάξεων την πρώτη εβδομάδα, από 18 – 22 Μαΐου, θα προσέρχονται στο σχολείο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, ενώ οι μαθητές των β’ γκρουπ Τρίτη και Πέμπτη. Την μεθεπόμενη εβδομάδα, από 25- 29 Μαΐου, ισχύει το αντίστροφο. Καλή επάνοδο στα θρανία!