ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εν όψει της επαναλειτουργίας του λυκείου μας καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που κωλύονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα από 18-5-20 με φυσική παρουσία, να αποστείλουν συμπληρωμένη, την Υπεύθυνη Δήλωση που ακολουθεί:

Υπεύθυνη Δήλωση για μαθητή που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου

Υπεύθυνη δήλωση για άτομο στο οικογενειακό περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου