Σύλλογος Διδασκόντων

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ

Κουτσούκος Νικόλαος

Φυσικής Αγωγής

Διευθυντής

Α1,Α2,Γ1

Ρέντου Αναστασία

Θεολόγος

Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Γ1,Γ2

Βουκλαρής Ιωάννης

Φιλόλογος

Α3 (Νεοελληνική Έκθεση & Λογοτεχνία)

Β1(Ιστορία & Νεοελληνική Έκθεση )

Β2 (Ιστορία)

Γ(Ιστορία Προσανατολισμού και Γενικής Παιδείας)

Παπαδιώτης Χρήστος

Φιλόλογος

Α2 (Αρχαία), Α1, Α3(Ιστορία)

Β(Ανθρωπιστικών - Αρχαία)

Β2 (Φιλοσοφία)

Γ(Αρχαία Προσανατολισμού)

Παρασκευοπούλου Πηνελόπη

Φιλόλογος

Β(Ανθρωπιστικών - Λατινικά)

Γ1,Γ2(Έκθεση & Λογοτεχνία)

Γ(Λατινικά Προσανατολισμού)

Γραμματοπούλου Ευαγγελία

Φιλόλογος

Α3 (Αρχαία),Α2(Ιστορία)

Α1,Α2 (Έκθεση & Λογοτεχνία)

Β2(Νεολ. Έκθεση & Λογοτεχνία)

Β1,Β2(Αντιγόνη)

Τζόκα Δήμητρα

Μαθηματικός

Α2,Β1,Β2(Αλγέβρα)Γ(Μαθηματικά Προσανατολισμού)

Τσανταλης Μενέλαος

Μαθηματικός

Α1,Α3,Β1,Β2(Γεωμετρία)

Αποστόλου Αριστείδης

Φυσικός

Α1,Α2,Α3 (Φυσική),Β1,Β2,Γ(Φυσική)

Μαυροθαλασσίτη Ηλέκτρα

Βιολόγος

Α1,Α2,Α3, (Χημεία και Βιολογία)Β1,Β2,Γ(Βιολογία)

Σέμπου Αικατερίνη

Πληροφορικής

Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Γ(Πληροφορική Προσανατολισμού)

Περδικάκη Σοφία

Αγγλικών

Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Γ1,Γ2

Ρούσσου Φραγκίσκη

Γαλλικών

Α1,Α2,Α3,Β1,Β2

Κακαμπάκος Βασίλειος

Οικονομολόγος

Α1,Α2,Α3,Γ

Χαϊταλής Ιωάννης

Φυσικής Αγωγής

Α3,Β1,Β2,Γ2