Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τo τρέχον ωρολόγιo προγράμμα του σχολείου μας  θα το βρείτε  σε μορφή pdf εδώ:

4o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 14/10/2022)

5o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 17/10/2022) Ανά Τμήμα

5o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 17/10/2022)) Συνολικό

6ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 24/10/2022 έως 26/10/2022 Μόνο) Ανά Τμήμα

6o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 24/10/2022 έως 26/10/2022 Μόνο)) Συνολικό

Προσοχή: Για την εβδομάδα 31/10/2022 έως 04/11/2022 ισχύει το 5ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

7ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 14/11/2022) Ανά Τμήμα

7o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 14/11/2022 )Συνολικό

8ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (από 21/11/2002)

8ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 21/11/2022) Ανά Τμήμα