Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τo τρέχον ωρολόγιo προγράμμα του σχολείου μας  θα το βρείτε  σε μορφή pdf εδώ:

Σχολικό Έτος 2023-2024

 

2ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 18/09/2023)

3ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 02/10/2023)

4ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 09/10/2023)

5ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 16/10/2023)

6ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 23/10/2023)

Για την εβδομάδα από 30/10 έως 3/11 το 6ο ωρολόγιο πρόγραμμα τροποποιείται ως εξής: Τροποιημενο 6ο Ω.Π.

7ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 06/11/2023)

8ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 27/11/2023)

9ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 04/12/2023)

10ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 11/12/2023)

11ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 15/01/2024)

 

 

Ωρολόγια πρόγραμματα προηγούμενου έτους

 

 

 

Σχολικό Έτος 2022-2023

4o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 14/10/2022)

5o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 17/10/2022) Ανά Τμήμα

5o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 17/10/2022)) Συνολικό

6ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 24/10/2022 έως 26/10/2022 Μόνο) Ανά Τμήμα

6o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 24/10/2022 έως 26/10/2022 Μόνο)) Συνολικό

Προσοχή: Για την εβδομάδα 31/10/2022 έως 04/11/2022 ισχύει το 5ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

7ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 14/11/2022) Ανά Τμήμα

7o Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 14/11/2022 )Συνολικό

8ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (από 21/11/2002)

8ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Από 21/11/2022) Ανά Τμήμα

9ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΜΟΝΟ για την εβδομάδα 05/12 έως 9/12)

9ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΜΟΝΟ για την εβδομάδα 05/12 έως 9/12)  Ανά Τμήμα

10ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΜΟΝΟ για την εβδομάδα 12/12 έως 16/12)

11ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (από 15/01/2023)

12ο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (από 06/03/2023)