Προγραμμα Tρίτης 05/10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΗΣ

Τρίτη 05/10

   

ΤΡΙΤΗ

   

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕ11

Γ1

           

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ01

             

ΒΟΥΚΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ02

Β1

ΓΑ

ΓΑ

 

Α2

Γ ΙΣ

 

ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ02

 

Α2

ΒΑ

ΒΑ

Β2

   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝ.

ΠΕ02

Γ2

Β1

 

ΓΑ

ΓΑ

   

ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑ ΠΕΛ.

ΠΕ02

Α1

Α1

Α2

Α2

     

ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΝ.

ΠΕ03

     

Α1

Α1

ΓΜ

 

ΤΖΟΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΕ03

Α2

 

ΒΘ

ΓΘΟ

ΓΘΟ

   

ΤΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ04.01

 

ΓΘ

ΓΘ

ΒΘ

 

Β1

 

ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.

ΠΕ04.02

     

ΓΥ

ΓΥ

Β2

Β1

ΨΑΛΙΔΑΣ ΑΡΓ.

ΠΕ04.01

         

Α1

Α2

ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

ΠΕ05

             

ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΠΕ06

 

Β2

Α1

 

Β1

Α2

Γ1

ΧΑΙΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ11

           

Γ2

ΣΜΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ80

             

ΣΕΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ86

Β2

ΓΟΙΚ

ΓΟΙΚ