Ωράριο Λειτουργίας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1η

8:15 - 9:00

2η

9:05 - 9:50

3η

10:00 - 10:45

4η

10:55 - 11:40

5η

11:50 - 12:35

6η

12:45 - 13:25

7η

13:30 - 14:10

 

---------------------------------------------------------------------

 

ΓΕ.Λ ΦΥΛΗΣ

     

2023-24

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων

       

Ώρες διδασκαλίας

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

8:15-9:00

         

9:05-09:50

Γραμματοπούλου,

Τσάνταλης

 

Βουκλαρής

Σέμπου

Γραμματοπούλου

10:00-10:45

Παπαδιώτης, Μανετάκη

Περδικάκη

Παπαδιώτης

 

Τοπάλη

10:55-11:40

Βουκλαρής

Σέμπου, Χαϊταλής, Περδικάκη, Κακαμπάκος

   

Βουκλαρής

11:50-12:35

Τσάνταλης

     

Παρασκευοπούλου

12:40-13:25

     

Ρούσσου

Πεπόνη

13:30-14:10

Μαυροθαλασσίτη

     

 

 

________________________________________________________________________

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 , καθώς και το σχολικό έτος 2021-2022 ακολουθώντας τα μέτρα προστασίας covid-19 το ωράριο λειτουργίας και διαλειμμάτων  διαμορφώνεται ως εξής :

programma